petra gipp arkitektur ab

Fjällbacka

Fjällbackas slingriga gator med egensinniga trähus, tätt inpå enorma, vidsträckta klippblock – en plats där människans avtryck genom tiderna underordnat sig naturen. Det storslagna och det intima, det otyglade och det bearbetade.

I det lilla samhällets ytterkant öppnar sig en intim plats, här möter det öppna havsrummet den bohuslänska vilda naturen. På en klippkant, inkilad mellan befintliga byggnader, reser sig en byggnadskropp i platsgjuten betong. Volymen spänner över klippans kant och genom sin sektion möter det inre landskapet det yttre, här kopplas de inre rummen samman med platsens olika nivåer.

Ett nedre trädgårdsrum, förbundet med havet och ljuset, öppnar sig och flätar samman de inre generösa rummen med de yttre. Här får ljuset flöda genom byggnadens kropp och förtätas i mötet med de rum som i skala och storlek ligger nära den mänskliga kroppen.

Det bakre rum som formar sig mellan byggnadskroppen och den vilda växtligheten blir ett rum för avskildhet. Här skapas ett sammanhållet rum, där sovrum och kök tillsammans med berg och växtlighet, expanderar i dess båda riktningar.

I entrén öppnar sig byggnadens inre; nivåer och genomblickar blir tydliga. En passage sträcker ut sig i byggnadens hela längd, binder samman de övre rummen med de nedre. Köket öppnar sig mot de övre och nedre landskapsrummen, här blir platsens olika nivåer en del av det inre rumssambandet. En platsgjuten skorsten spänner ut rummet vertikalt och leder oss ner till de rum som tar hela byggnadens höjd i anspråk. Här kopplas volymens inre samman med dess yttre; ljus och landskap pressas in och gränser suddas ut.

Byggnadskroppens massivitet och tyngd; dess konstruktion inger en robusthet gentemot naturens krafter.

I byggnadens inre är materialet genomgående trä; bearbetat och behandlat i relation till rummen, elementen och detaljerna. Trät står som kontrast till byggnadens platsgjutna kropp, badrummet tillåts stå i dess råa materialitet och framstå som urgröpt ur betongens massa.

Likt ett element från byggnadskroppens inre leder en trappa av trä oss upp på byggnadens tak, himlens vardagsrum, ett rum utan fysiska begränsningar, där människa och natur flätas samman i ett här och nu.

Team: Petra Gipp, Emil Bäckström, Emma Carlén,

Foto: Mathias Johansson

2015 – 2017

_K9A9805-1

Fjällbacka 143:2

modell1

_K9A9727-1

Fjällbacka 143:2

Fjällbacka 143:2

_K9A9799-1

_K9A9818-1

Fjällbacka 143:2

IMG_7319-1

IMG_7310-1

_K9A9877-1

Fjällbacka 143:2

Fjällbacka 143:2

_K9A9955-1

_K9A9938-1